Zorg en Adviesbureau Zazem

....zorg en meer.....

Wet- en regelgeving


Kwaliteit

Wij werken continu aan de verbetering van kwaliteit en zijn wij continu op de hoogte van de wet-en regelgeving en stemmen dit af in en op de praktijk.Omgang met privacy

Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. De te volgen procedures zijn opgenomen in onze "privacyreglement".


Klantenraad

De Klantenraad behartigt de belangen van de klanten. Zij hebben inspraak in het beleid en verbeterplannen naar aanleding van tevredenheidsonderzoeken. 

Het e-mail adres van de clientenraad is: kraad@zazem.net