Zorg en Adviesbureau Zazem

....zorg en meer.....

Maatregelen in verband met de coronavirus.

______________________________________________________________________________________________________


Richtlijnen voor de thuiszorgBron: https://lci.rivm.nl/PBM-thuiszorg


Bijlage bij de LCI-richtlijn COVID-19 | 


Medewerkers dienen de algemene hygiënemaatregelen te volgen conform de ‘veilige vijf’-adviezen bestemd voor de thuiszorg.

 

Aanvullend kan gebruik worden gemaakt van de Hygiënerichtlijn voor verpleeghuizen, woonzorgcentra en kleinschalig wonen. Daarnaast volgen medewerkers de hygiënerichtlijnen voor hun beroepsgroep en specifieke beroepsmatige handelingen. Vanwege het nieuwe coronavirus is extra aandacht nodig voor:

 

  • toepassen handhygiëne;
  • geen handen geven;
  • hoesten en niezen in de elleboog;
  • papieren zakdoekjes gebruiken;
  • juist gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.


Voor een "up to date" informatie wordt verwezen naar de volgende website:


https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/hygieneadviezenthuiszorg