Zorg en Adviesbureau Zazem

....zorg en meer.....

Onze Diensten

 Wij staan u graag te woord om met u mee te kijken en te denken welke zorg u nodig heeft.

Onze zorg-diensten zijn zowel in de vorm van een PGB als in Natura. 

Deze zijn o.a.:


Begeleding Individueel

Wij ondersteunen u met:

- Het onderhouden van sociale contacten

 -Het plannanen van uw dagelijkse activiteiten

- Het regelen van uw Financien


Persoonlijke Verzorging

 Onze medewerkers zullen en kunnen u ondersteunen met o.a.

- opmaken van het bed bij een bedlegerige patient

- hulp en begeleiding bij aan en uitkleden

- hulp bij het aanbrengen of aantrekken van hulpmiddelen, prothesen e.d.

- hulp en begeleiding bij toiletgang

- mond- en gebitsverzorging

- scheren

- hand en voetverzorging


Verpleging

Onze verpleegkundigen helpen u graag bij en met al zorg betreffende:

- injecties

- wondverzorging

- alle (wijk)verpleegkundige handelingen en zorg


24-uur zorg

Als u 24-uur zorg nodig heeft kunnen wij u ook van dienst zijn.

Wij leveren wijkverpleging (verzorging en verpleging) aan huis waardoor u een opname in een instelling kunt voorkomen.


Huishoudelijke hulp

Huishoudelijke hulp betekent hulp bij het huisouden. Daarbij kunt u denken aan lichten/of zwaarder huishoudelijke taken.

De huishoudelijke hulp kan bestaan uit o.a.:

- boodschappen doen

- schoonmaak

- maaltijden voorbereiden

- ondersteunen bij het huishouden


Zorg in het kader van de Jeugdwet

Ben je jonger dan 18 jaar en heb je begeleiding nodig? Dan krijg je te maken met een nieuwe wet: de Jeugdwet. Deze wet geldt sinds 1 januari 2015.

Voortaan moeten de gemeenten zorgen voor de zorg en hulpverlening aan jongeren.
Als kinderen jonger zijn dan 18 jaar, krijgen zij hulp en ondersteuning vanuit de Jeugdwet. En niet vanuit de Wmo en de Participatiewet.


1. Voor wie is de Jeugdwet?

Onder de nieuwe Jeugdwet vallen bijna alle kinderen van 0 tot 18 jaar.
Dit zijn kinderen die tijdelijk of langer ondersteuning nodig hebben bij het opgroeien.
Dit kunnen ook kinderen zijn met een (licht) verstandelijke beperking.
Kinderen met (zeer) ernstige verstandelijke of meervoudige beperkingen, krijgen zorg en ondersteuning vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).


2. Wat regelt de Jeugdwet?

Kinderen hebben vaak meerdere vormen van ondersteuning nodig. De Jeugdwet regelt:

  • begeleiding;
  • kortdurend verblijf (logeren);
  • verblijf in een instelling;
  • persoonlijke verzorging;
  • verpleging;
  • behandeling


Zorg en Adviesbureau Zazem kunt u ondersteunen in de volgende zorggebieden:


  • begeleiding
  • persoonlijke verzorging
  • verpleging